Current Lesson
Course Content

Tema C - Vær aktiv


Workshop 3 - Tema C - Vær aktiv

Hvorfor

Forstå muligheder for at skabe øko-aktivisme

Hvad er og hvordan bliver man øko-aktivist?
Arbejde med personligt ansvar og fælles regler.

Mål og mål

Hvad er økoaktivisme? Differentier og find dine muligheder.

Arbejd med ideer og visioner. Tjekliste til at udføre en aktivitet.

Kompetencer

Nysgerrighed, retfærdighed, motivation, konfliktløsning, samarbejde, medfølelse

Hvordan?

Workshop (input, interaktiv øvelse, aktiviteter)

Offline eller online - synkroniseret eller usynkroniseret

Dimension & SDG

Økologisk
SDG: 1,2,3, 6, 7, 8, 10, 13, 16

VARIGHED

AKTIVITET

5' - 15'

Indledning og kontekst

30' til 120'

Input : Hvad er økoaktivisme? 

30' - 180'

Gruppearbejde: Ideer og visioner for økoaktivisme

15' - 360''

Handling : Gå til en aktivitet

15' - 30'

Refleksion og feedback ift. hele workshoppen


Aktivitet: Hvad er økoaktivisme (inkl. introduktion til workshop)

INTRO/RAMME

Start med spørgsmålet: “Er du (allerede) miljøaktivist? Intet svar!? - Ja du er!"

 • Alle mennesker, der har brug for ren luft for at leve - hvert sekund
 • Alle mennesker, der har brug for rent vand for at leve – hver dag
 • Alle mennesker, der har brug for sund mad for at leve – hver dag

… er miljøaktivister. Du har et behov og stor interesse i at være det...
Hvis du ikke tror, du er en miljøaktivist, så tænk efter - igen!!

INSTRUKTIONER

TRIN 1 - GRUPPE DISKUSSIONER

Hvad har en miljøaktivist brug for? 

Overvej i tankerne din bevidsthed ift. den menneskelige påvirkning: Fakta og data - især ifm. diskussioner, for at have de bedste argumenter klar): 

Menneskers samspil med jorden/dyrene/planterne/vores efterkommere..

Fornemmelsen af eget ansvar nu og her!

Sociale færdigheder…

Ref: (se ovenfor Aktivitet Earth Overshoot Dag 2 : Flyt datoen! -> sociale færdigheder )

Hvilke forskellige miljømæssige udfordringer er der? Hvilke miljøaspekter er de vigtigste for mig? Overvej: Klimaændringer; luftforurening; Forurening af jord; Udledning af vand; Brug af materialer / naturressourcer; Håndtering af fast affald; Farligt affald; Tab af biodiversitet; Støjforurening; Rettigheder for dyr og mennesker; Sociale aspekter, der er relateret til miljøpåvirkninger mv.


Hvordan man arbejder i forskellige sektorer: Landbrug; Transport & mobilitet; Industri; Energi; Affaldsbehandling; Boliger & bygninger; Ernæring


TRIN 2 - INDIVIDUEL REFLEKSION DISKUTÈR DEREFTER I GRUPPEN

Hvilke muligheder har vi for at blive aktive/gå til handling? Overvej følgende udsagn:

Jeg går efter handling i mit liv.  På en eller anden måde et første skridt til at være autentisk for andre handlinger, ikke?
Meget tiltrængt, for vi har brug for alle ombord.

Jeg går til handling i min familie. Kunne være en af de mest udfordrende ting at gøre, men let at nå og god praksis for et respektfuldt samspil.

Jeg blev aktiv i min omgangskreds - overvej om din modpart(dem du er uenige med) er mere følelsesladet -> nå frem til de følelser, følelser eller værdier, som I har til fælles; eller en tænker -> behov for fakta og data; hvis din modpart har en stærk mening -> bedre guide med spørgsmål

Jeg bliver aktiv i en NGO fx Greenpeace ; International POPs Elimination Network ; International Union for Conservation of Nature ; World Wide Fund for Nature Global Footprint Network; Global 2000 / Friends of the Earth; Center for Miljøforskning og -bevaring; Earth Island Institute; EarthJustice; Miljøforsvarsfonden; Fauna og Flora International; Nature Friends International; NOAH - Friends of the Earth Plattform Footprint

Jeg bliver aktiv i et samfundsinitiativ Når du har et overblik over vigtige aspekter (afhængigt af gruppens behov), skal du gå til et selvmotiveret "selvstudie" om et bestemt emne af interesse i små grupper. ->Del i gruppe

Trin 3 Hvad vil jeg egentlig – virkelig – virkelig gerne?   

Kom med muligheder for gruppe- og individuelle handlinger (disse vil blive udviklet i Ideas, Visions & Plans Activity og implementeret i Action! Activity )

TIPS: Vær tålmodig, meget få mennesker er i stand til at ændre mening i en frugtbar samtale. At udfordre sin overbevisning tager tid – det er helt naturligt, ellers ville vi hele tiden vakle i vores meninger. Så de har brug for tid og vil måske om en måned eller et år vende tilbage til dig, måske præcis med DINE argumenter. "Jeg vil være en del af en NGO".


Aktivitet: Gruppearbejde: Ideer, visioner og planer for ØKO-aktivisme

INTRO/RAMME

Målet i dag er at identificere ideer, visioner og en plan for en gruppe-handling. Forklar kort de generelle ideer og motivationer. Strukturér mulige emner/handlinger og vis den brede mangfoldighed på f.eks. online boards (f.eks. Miro) eller flipover, når live. Vis og post billeder / videoer af handlinger

INSTRUKTIONER

Trin 1: Hver gruppe og/eller individ identificerer en handling, de ønsker at arbejde videre med.


Trin 2: Lav en detaljeret aktivitetsplan, som du eller din gruppe har identificeret:

Overvej:

Hvad vil vi helt præcist gøre? Hvad er vores mål og ønskede resultat? Med hvem? Med hvilken organisation? Hvad er mine næste skridt? Hvad skal jeg bruge? Skal vi have en officiel registrering hos politiet eller et kontor? Hvem har erfaring med det? -> spørg dem; Hvad hedder projektet/handlingen? Hvordan når man ud til flere mennesker med lignende interesser? Handlings-dato / Hvor vil det ske? Hvordan vil vi promovere det? Vil vi gentage det? Forbedre tilgangen senere? Opmærksomhed i medierne eller direkte kontakt med mennesker? Hvem bliver deltagerne?


Trin 3: Forbered dig til handling med plakater, bannere, videoer, online indlæg osv.

REFLEKSION & SYNTESE

Følg inputs og komplementér deres egen oplevelse/erfaring.

Find ud af "mit" særlige emne af interesse -> Det er jeg VIRKELIG motiveret for. Forbered et resumé af, hvad de forsker i og indsamler i et format efter eget valg (som er velegnet til kreative output som plakater, videoer, lydbånd osv.), og send det til YINT-forummet . Kan også udfyldes senere, hvis en deadline er fastsat og gennemgået af facilitator og gennemgået og kommenteret af andre grupper.

FACILITATORS OG DELTAGERES ROLLE

Hvad facilitator vil gøre: Vejlede gennem processen med ideer og visioner. Vejlede selvstudiet om et bestemt emne af interesse

Hvad DELTAGERE vil gøre: Åbne deres sind og være kreative; Find til sidst noget, der lyder realistisk i øjeblikket, og fortsæt med at arbejde på det (eller en anden idé i det næste element: gå til en aktivitet);

REFLEKSION & SYNTESE

Forbered et resumé af, hvad der forskes i og indsaml i et format efter eget valg, og send det til YINT-forummet. Kan også udfyldes senere, hvis en deadline er fastsat og gennemgået af facilitator og kommenteret af andre grupper

TIP: Mangfoldigheden af mulig Økoaktivisme er så stor, at det ikke er muligt at vise det fulde overblik på workshoppen. Så fra et vist punkt, viser hovedtræk, den individuelle interesse er vigtigere end en "teoretisk" tilgang. Når først ilden for et bestemt emne er startet, er der højst sandsynligt kun brug for lidt vejledning. Gruppen/individet vil finde sin egen vej til handling...


Aktivitet: Action! Tag til/udfør en aktivitet/handling

INTRO/RAMME

Hvad vil facilitator sige i nøgleord:

 • Hvis det er nødvendigt (nye involverede) lav en foreløbig drøftelse af dagens plan!
 • Mind om nødvendigt gruppen om vigtige (juridiske) retningslinjer!
 • Bare gå efter det!

INSTRUKTIONER

Hvad vil facilitator gøre:

 • Vær en del af det
 • Ledsager gruppe
 • Støtte efter behov

Hvad deltagere vil gøre:

 • Opleve deres egen aktivitet
 • Forberede en oversigt over, hvad de udfører i et format efter eget valg (som er velegnet til kreative output som plakater, videoer, lydbånd osv.), og sende det til YINT-forummet . Kan også udfyldes senere, hvis en deadline er fastsat og gennemgået af facilitator og kommenteret af andre grupper.

REFLEKSION & SYNTESE

Giv deltagere plads og tid til at reflektere over deres indsigt og læring, og hvad de har fundet på og implementeret. De kan/bør dele på YINT Forum i enhver form eller format, de finder passende (hvilket er velegnet til kreative output som plakater, videoer, lydbånd osv.). Kan også udfyldes senere, hvis en deadline er fastsat og gennemgået og støttet af facilitator og kommenteret af andre grupper.

TIP: Hvis du ikke har erfaring med demonstrationer eller andre handlinger, der kræver registrering eller visse adfærdsregler, er det bedst at spørge NGO'er, der ofte beskæftiger sig med den sag.0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!