Don Bosco 2000

Organisationen Don Bosco 2000 blev grundlagt den 30. november 1998 i Ostello del Borgo på Piazza Armerina på Sicilien. Den var oprindeligt beregnet til at modtage pilgrimme og turister men har nu som hovedformål at fremme menneskers integration i samfundet med særlig opmærksomhed på unge i nødsituationer. 

Organisationen er inspireret af Don Bosco, der var i stand til at imødekomme fremtiden med sin vision, sit dannelsesprojekt og sine effektive måder at overvinde sin tids uretfærdigheder og uligheder på. Et system og nogle metoder, der i dag er lige så effektive, og som stadig bruges i Italien og rundt om i verden i dag. 

Siden dannelsen af Don Bosco 2000 har organisationen dedikeret sine ressourcer til dannelsen af partnernetværk og til udvikling af områder og samfund, med særligt fokus på de svageste og dårligst stillede dele af samfundet, herunder børn og uledsagede mindreårige migranter. Aktiviteterne fokuserer på at hjælpe mindreårige, unge, kvinder og familier - italienske og udenlandske – som har lidt direkte eller indirekte former for fysisk og psykisk misbrug og/eller diskrimination samt effekterne af sociokulturelle uligheder.

Siden 2016 har organisationen især arbejdet med internationale projekter og har startet et projekt med titlen ’Cirkulær Migration’ med sigte på at skabe udviklingsmuligheder i de landsbyer og lande, som migranterne kommer fra. Projektet handler om at udvikle afrikanske landsbyer gennem landbrugsbaserede opstartsvirksomheder med hjælp fra de unge migranter, der kom til Sicilien, og som nu vender tilbage til deres oprindelige landsbyer. Dette sker i lande som Senegal, Gambia og Mali med henblik på at bremse ufrivillig migration og fremme udviklingen af de lokale samfund. 

Organisationen arbejder direkte på at fremme aktiviteter, der har til formål at fremme en effektiv integration af udlændinge, især asylansøgere og flygtninge. Samarbejde og planlægning er kernen i organisationens virke, sammen med idræt, frivilligt arbejde og social virksomhed inden for turisme-, social- og mode-sektorerne. 

Siden 2018 har Don Bosco 2000 haft titlen som Socialøkonomisk Virksomhed, og i 2020 erhvervede den certificeringen ISO 9001 i kvalitetsstyringssystemet fra 2015.

logo db2000