Current Lesson
Course Content

5 Introduktion til Økologisk Dimension

 

"Kun når folk lærer ikke at ville kontrollere naturen, men sig selv, vil en bæredygtig, økologisk stabil og globalt retfærdig verden blive tænkelig" (Wolfgang Pekny, 2010).

Vi lever langt over evne: tabet af biodiversitet eller drivhuseffekten er dramatisk, vi er på et punkt, hvor disse effekter ikke længere er mulige at vende. Vi er nødt til at forholde os til vores planets grænser, for vi kan ikke ændre dem efter behag. Vores forbindelse med, såvel som afhængighed af, 'Moder Jord' udforskes mere detaljeret i dette kapitel. Indholdet er forbundet med de andre dimensioner og sigter mod den socialt motiverede vision: Et godt liv indenfor et retfærdigt fodaftryk, ikke på bekostning af andre, men med en rimelig andel af Planeten Jorden, i fred med hinanden og i fred med naturen.

Dette kan bestå af:

  1. BÆREDYGTIGT LIV: Sociale aspekter af ethvert spørgsmål om bæredygtighed: Hvad er de vigtige aspekter i vores liv (de unges liv)? Hvordan kan vi skabe og leve dette bæredygtigt?
  2. DIMENSIONER: Interne og eksterne dimensioner af bæredygtighed
  3. BLIV AKTIV: Opbygning af kraft (Empowerment) & Social inklusion. 

Hvordan kan vi mennesker forhindre os selv i at overudnytte de naturlige forsyninger (f.eks. træ, jord) på 'Rumskibet Jorden'? Hvordan kan vi indse, at vi allerede har overskredet de økologiske grænser (f.eks. ved at beregne vores personlige fodaftryk og sammenligne det med den rimelige andel)? At træde over disse grænser sker stille og roligt. Der lyder ikke noget stort brag, som når du kører mod en væg.

Det er der, det økologiske fodaftryk hjælper os. Det økologiske fodaftryk viser os, hvornår vi forbruger for meget af vores naturreserver. Dette kan gøres på individuel basis som et personligt fodaftryk vs. fair andel af jorden naturreserver. Eller på globalt plan: totalt økologisk fodaftryk vs. total biokapacitet på planeten.

Det økologiske fodaftryk tager højde for naturen. Alt hvad vi behøver for at leve kommer fra naturen, og derfor har vi brug for areal for at kunne dyrke det; fx bomulden til vores tøj, vores mad, materialer til vores møbler og andre redskaber, veje der hjælper os rundt, eller vores affald, der skal genbruges eller deponeres. Det økologiske fodaftryk repræsenterer summen af produktive naturarealer forbrugt på et år, uanset hvor i verden der blev gjort krav på disse områder.

Hvilke områder har vi brug for

Hvor meget areal er tilgængeligt?
Cirka ¼ af jordens overflade er produktiv = cirka 12 milliarder hektar.


Fodaftryks Regnskab
Beregning af det bioproduktive areal på jorden: De produktive overflader, der er tilgængelige for menneskeheden på jorden til at bruge, minus det areal, vi faktisk bruger til opfyldelse af vores daglige behov (f.eks. landbrugsjord til fødevarer, skovjord til papir). Resultatet er menneskehedens økologiske fodaftryk .

Global Footprint Network har beregnet, at kun 1/4 af verdens overflade er biologisk produktiv: omkring 12 milliarder hektar. Når vi dividerer dette område med antallet af mennesker, der bor på Jorden, får vi en fair andel på 1,6 globale hektarer for hver jordboer.

En gennemsnitlig europæer forbruger ca. 3 gange mere end denne fair andel, nemlig 5 globale hektarer om året. Tjek dit land: https://data.footprintnetwork.org 

Baggrundsinformation om det økologiske fodaftryk:
www.overshootday.org/kids-and-teachers-corner /classroom-activities/ 

Bemærk: Det er muligt at beregne det økologiske fodaftryk på forskellige niveauer: for hele verdens befolkning, for lande, regioner, produkter og også for mennesker. Til sidstnævnte blev der udviklet brugervenlige, personlige Footprint-beregnere.
Tjek dit personlige fodaftryk : http://www.footprintcalculator.org/home/en

Her finder du konklusionen for den gennemsnitlige europæiske livsstil:
En reduktion af det personlige fodaftryk vil ofte være mulig ved at tage små, men bevidste beslutninger i hverdagen. Hvis hver Europæer overholder følgende fem punkter, tages der et stort skridt hen imod en bæredygtig livsstil:

Enjoy life - Nyd Livet - Med et mindre fodaftryk: flere venner, familie, tid, sjov,...

Act together - Handl sammen -At skabe en bæredygtig verden, der understøtter at leve med et lille fodaftryk.

Reduce meat and animal products! - Reducér dine kød og animalske produkter - Foretræk sæsonbestemte, lokale, plantebaserede produkter fra økologiske landbrug

Travel by train, bike and bus. Don´t fly. Rejs med tog, cykel og bus. Lad være med at flyve - Kør mindre i biler, aldrig alene, elektrisk og med grøn strøm.

Home green home Hjem grønne hjem - Med grøn energi, godt isoleret, mindre og med adgang til offentlig transport


At ændre din egen livsstil betyder ikke, at du giver afkald på alt, hvad der er vigtigt for dig.
Det handler derimod om at tage bevidstevalg i hverdagen og om tilfredshed.

"Det er aldrig for lidt, det er nok" (Seneca).

Bemærkning til facilitator: Følgende aktiviteter (grupperet under tema A til tema C) i den økologiske dimension, består af en sekvens af indbyrdes forbundne aktiviteter, som beskrevet nedenfor, og bruges bedst sådan i en workshop (eller workshops), fordi hver aktivitet bygger på en tidligere aktivitet med hensyn til viden og indsigt. Aktiviteterne kan naturligvis også bruges enkeltstående, så længe der er tilstrækkelig sammenhæng og forudgående viden og erfaring til stede, eller det stilles til rådighed for deltagerne .


0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!