NOAH Friends of Earth Denmark

NOAH er en dansk græsrodsorganisation, som arbejder for miljømæssig retfærdighed gennem miljømæssige politiske programmer, kampagner, forskning og uformelle uddannelsesaktiviteter. Vi arbejder med alt fra økonomisk retfærdighed og lobbyisme over landbrug, madsuverænitet og biodiversitet til forbrug, transport og klimapolitik. Vi sætter både spot på problemer og falske løsninger, samtidig med at vi undersøger og skaber dialog om muligheder og bedre liv og fremtider.

Siden 2015 har NOAH haft en arbejdsgruppe for “grøn dannelse”, som har fået stor erfaring i udviklingen af pædagogik, didaktik og praksis til et bredt publikum. Blandt andet har vi udviklet en højskolelinje og et væld af metoder og workshop formater, som bringer værktøjer fra folkeoplysningen ind i det formelle skolesystem samt adskillige undervisningsmaterialer om biodiversitet, landbrug og fødevaresikkerhed mv. Vi har arbejdet med førskole- og skolebørn, unge fra gymnasiet, universiteterne og de uformelle ungdoms- og voksenuddannelser.

Med dette projekt håber NOAH at udvide vores viden om inklusion og kreativitet for bedre at kunne række bredere ud til unge.

Logo_NOAH_2020_small