Current Lesson
Course Content

1.3 At væve dimensionerne sammen

Bemærk, at dimensionerne er præsenteret på en randomiseret måde, da de alle griber ind i hinanden. YINT-håndbogen kan derfor bruges som opslagsværk i forhold til den aktuelle træningssituation. Der er mangfoldige måder at gøre det på.

Introducér 4D-mandalaen: i hver workshop, og referér tilbage til den efter forskellige aktiviteter, og fremhæv links.

Undervisningsmateriale, der bruger 4D-rammen: Spørgsmålene i Gaia Educations SDG-kort er et eksempel på, hvordan hver SDG har sociale, økonomiske, økologiske og verdenssyn/kulturelle implikationer og løsninger.

Tilpas håndbogsaktiviteter til at favne de 4D’er: Det kan anvendes på mange af aktiviteterne, især i refleksion, syntese og læring.

Eksempel i Worldview-aktivitet - Interview af de ældre: Du kan tilpasse spørgsmålene, der rammer ind i de fire dimensioner og skabe et visuelt udtryk, ved hjælp af 4D-mandalaen. Sådanne spørgsmål/refleksioner kunne omfatte:

Økonomi: Hvordan levede dine bedsteforældre? Ændrede det sig i løbet af deres liv?

Verdenssyn: Del en kulturel tradition fra dine forfædre?

Socialt: Hvordan fejrede du begivenheder i dit lokalsamfund, da du voksede op?

Økologisk: Hvad ændrede sig i naturen i løbet af dit liv? (f.eks. fugle, dyr, træer, vandkvalitet osv.)

Inkorporerér 4D-rammen i debriefing, refleksion og synteseprocesser. Krydsreferér aktiviteter fra forskellige dimensioner og brug de tværgående aktiviteter, der relaterer til 4D'er.

0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!