Current Lesson
Course Content

Tema A - At huske og kende

Tema A - At huske og kende

HVORFOR

Svært tilgængelige deltagere kommer ofte fra udfordrende baggrunde, som de måske ikke er kommet overens med. De føler sig måske ikke trygge ved at blande sig med andre med forskellige baggrunde. Disse øvelser opmuntrer dem til at ære deres rødder, dele deres historier og opbygge tillid og venskaber i gruppen.

MÅL

Ved hjælp af en kreativ metodik sigter temaet mod at:

 • At skabe betingelser for empowerment, empati, inklusion & tillid
 • At reflektere over elevers mangfoldighedsoplevelse/verdenssyn
 • At identificere kulturelle/sociale/verdenssynsændringer i den seneste generation

KOMPETENCER

Evne til at modellere integritet og autenticitet; Evne til at have empati med andre med forskellig baggrund; Evne til at forbinde med gruppen

DIMENSION / SDG relation

Verdensudsigtsdimension

SDG 10 - Reducerede uligheder

SDG 3 - Godt helbred og velvære

Aktiviteter

 1. Kortlægning af mangfoldighed (1 time)
 2. River of Life (1,5 til 3 timer)
 3. Interview af ældre (3 til 5 timer)
 4. Dyb deling (1 til 1,5 time)


Aktivitet: Livets flod (1,5 til 3 timer )

HVAD: Facilitatorer skriver vejledningen ned til hvert trin (disse spørgsmål/kommentarer er kun vejledende, og tilpas venligst lokal/kulturel kontekst). Overvej at lave en video, hvor du læser teksten højt, så deltagerne kan kombinere teksten med lyd, hvilket forbedrer forståelsen for mange deltagere.

HVORDAN: River of Life-aktivitet (1 til 1,5 time) 

Refleksion og syntese (30 min/45 min)

Trin 1 - Reflekter : Tænk på dit liv som en flod, der har ført til denne workshop. Hvad er de forskellige vandløb og andre floder, der har hjulpet dig med at komme hertil? Tænk på de hurtige tider i dit liv og de udfordringer eller sten, du har bevæget dig igennem. Hvis dit liv var en flod, hvilken form ville det så have? Hvor er svingene, når din situation eller perspektiv ændrede sig? Var overgangen glidende eller pludselig? Er der sten eller kampesten - forhindringer eller livsændrende øjeblikke - der falder i din flod? Er der punkter, hvor floden flyder stærkt eller langsomt?
Individuelt arbejde: Begynd at tegne billedet DIT LIVS FLOD

Trin 2 - Ramme: Tilføj din alder og/eller datoer på flodbilledet. Identificer nøglebegivenheder i dit liv; disse kunne være kampesten i floden eller steder, hvor den løber smalt eller åbner sig vidt. Navngiv hver del af din livsflod

Trin 3 - Guide: Tænk på de forskellige mennesker, der har fulgt dig langs denne flods rejse. Optag vigtige relationer og tab på de passende steder på din livsflod.

Du kan også registrere tanker og følelser knyttet til disse forhold. Hvilke forhold har været mest betydningsfulde på forskellige tidspunkter i dit liv? Hvem har formet dig mest?

Har der været betydelige tab af relationer undervejs?

Hvilke grupper eller fællesskaber af mennesker var vigtigst?

Trin 4 - Kontekstualiser: Reflekter over dit livs rejse og bane.

Brug ord og/eller symboler til at placere livsbegivenheder på de relevante steder på dit diagram.
Læg mærke til tidspunkter med betydelig smerte eller lidelse, din eller andres, som former strømmen af din flod.

Hvad foregik der i verden - lokalt, regionalt?

Trin 5 Evaluer: Bemærk, hvad der har været vigtigt for dig.

Hvilke værdier, forpligtelser, årsager eller principper var vigtigst i forskellige livsstadier?

Mod hvilke mål, hvis nogen, var dine primære energier rettet?

Hvilket formål var med til at forme strømmen af livsvande på et givet tidspunkt efter din erfaring?

Gennemgå hele floden; portrætterer det hele dit liv?

Er der noget vigtigt element udeladt? Juster efter behov.

REFLEKTION (gruppeproces): Del tegninger i breakout-grupper på 4/5 (udnævn en gruppeleder for at sikre, at alle har en chance for, at deres historie bliver hørt.

SYNTESE (facilitator): Inviter et par personer til at dele (som en kommentar til et opslag eller i et onlinemøde), hvad deres billede viser (valgfrit). Forbered et online 'galleri' til deling. Facilitatoren skriver en syntese af refleksioner for at udvikle empati og værdsætte mangfoldighed.

TIP: Tilskynd til brug af farver og teksturer og symbolologi i livets flod-øvelse.
Du kan fremvise River-billeder fra andre grupper eller online for at inspirere deltagerne.

REFERENCER : River of Life River of Life Øvelse | OnBeing  Brug af livets flod som et værktøj


Aktivitet: Interview af ældre (3 til 5 timer +)

INTRODUKTION (10 min)

'Verdens bedste klasseværelse ligger for fødderne af vores ældre' (Andy Rooney)

Vores ældste har mange generationers visdom. Der er meget at lære af de gamle historier og traditioner. Men ofte har vi for travlt til at lytte og lære. Mange har ikke forbindelser med ældre. Denne aktivitet vil være en mulighed for at lære af ældre i vores familier og lokalsamfund.

FORBEREDELSE TIL INTERVIEWS (30 min)

Diskuter i grupper på 3, hvem du vil interviewe (enkeltvis eller sammen).

Aftal tid til samtalen (som hjemmearbejde). Gennemgå spørgsmål (eksempler er nedenfor)

Lav en plan, hvem der skal interviewe, hvordan interviewet optages (video/lydoptagelse/noter).

INTERVIEWS (60 til 90 min.)

Hver person interviewer en ældste (i treklang eller enkelt). Eksempel på spørgsmål:

Q. Hvad er du taknemmelig for?
Q. Hvordan fejrede du det i dit lokalsamfund, da du voksede op?

Q. Hvad har ændret sig i dit liv, siden du var barn?

Q. Hvad værdsætter/er du bekymret for i traditionel kultur?

Q. Hvad værdsætter du, og hvad er du bekymret for i moderne kultur?

Q. Hvad har været en stor udfordring i dit liv, og hvordan overkom du den?

Q. Har du en traditionel sang at dele?
Kan laves som online interviews med ældre/bedsteforældre forskellige steder.

Q: Er der noget du fortryder?
Q: Hvad synes du, den unge generation ikke burde gøre, selvom du gjorde det?

SAMLING AF INFORMATION OG FORBEREDELSE TIL PRESENTATION (30 min. til 2 timer)

Identificer nøglecitater. Tegn et billede eller lav en plakat, der repræsenterer resultaterne.

Valgfrit - lav en 3-5 min. video med højdepunkter fra interviewet (kan have brug for mere tid) i grupper eller individuelt.

PRÆSENTATION OG REFLEKTION (30 min)

Post billeder i klasseværelset/online. Vis videoklip. Diskuter i små grupper.
Hvordan havde du det med at interviewe ældre? Hvad lærte du om de udfordringer, de stod over for?
Beskriv andre vigtige erfaringer fra dine ældre?

DEBRIEF & LUKKENDE CIRKEL (30 min.)

Hvordan havde du det med at interviewe ældre?

Hvilke vigtige egenskaber lærte du af dine ældre?

Hvordan har tingene ændret sig? (Opmuntre til positive og udfordringer)

Syntetiseres til at værdsætte mangfoldighed og udvikle empati

LUKKENDE CIRKEL - Syng en traditionel sang (lav et projekt for at samle og fremføre traditionelle sange)
Dette kan også gøres online.


Aktivitet: Dyb forbindelse (synkroniseret)

RESUMÉ

Introduktion & opdel i grupper (10 min.)
Dyb deling klynger / treklanger (1 til 1,5 time)
Refleksion (30 min)
Debrief (30 min)
Journal/Tegning/Luk (10 min)

Dyb deling i klynger/triadediskussioner

Inddel i grupper: Hvis der opstår klynger, bliver f.eks. migranter fra lignende steder/kulturel baggrunde i grupper (3 til 5 pax). Deling kan være på modersmål.

Personlig refleksion: Rose & Thorn - (1 eller 2 af hver). Tegning/skrivning - Rosen/erne (bedste dele) af mit liv var … Tegning/skrivning - Tornen/erne (udfordrende dele) af mit liv var … Del et par stykker i den store gruppe.

Facilitatorinput og introducer Deep Sharing-øvelse:

Dyb lytning, vidne, tale magert, tale fra hjertet

Roller:

 • 1 person taler,
 • 1 person lytter, stiller spørgsmål
 • 1 person observatør/tidtager/lytter
 • Deling af historier - Start med guidet vejrtrækning, stille tid

15 minutter pr person. Hvis de er færdige tidligt, kan de sidde i stilhed og derefter gå videre til den næste person.

Eksempel på spørgsmål:

Q. Del noget, du er taknemmelig for.

Q. Del en udfordrende oplevelse i dit liv, og hvordan du overvandt den.

Q. Når alle tre har talt, så del hvordan I har det og sig tak til hinanden.

Hvis gruppen slutter tidligt, kan de stille og roligt tale sammen om deres oplevelser.

REFLEKTION: Individuel refleksion & journalisering

TIP: Planlæg en pause efter den dybe deling, da det kan være intenst og følelsesladet.
Bed gruppen om at tjekke ind hos hinanden senere på dagen.
Hvis du bemærker, at stærke følelser kommer op, så tjek ind med enkeltpersoner/grupper senere.
0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!