Current Lesson
Course Content

1 Introduktion

Målgruppen for denne håndbog er facilitatorer og undervisere, der arbejder med UDDANNELSE I EN BÆREDYGTIG UDVIKLING (ESD) for deltagere, som ikke på forhånd er interesserede, som er ukendte med emnerne eller, deltagere der skal udfordres i deres tilgang til ESD.

Det udspringer af projektet: Youth in Transition (YINT), et projekt under Erasmus+programmet, som er implementeret af seks partnere i hhv. Skotland, Danmark, Østrig og Italien i 2021-2022 (Don Bosco, GAIA Education, NOAH, HAUP, Platform Footprint og Landsforeningen for Økosamfund (LØS)).

YINT opererer indenfor en treklang af KUNST/KREATIVITET, ESD og 'UNGE DER ER SVÆRE AT NÅ'. Alt materiale i håndbogen er orienteret mod at anvende en kunstnerisk og kreativ måde at nå svært tilgængelige unge med budskabet om bæredygtighed, og på måder, hvor læring er blended. Det er den udfordring, som partner-organisationerne tog på sig i projektet, og det fælles svar på udfordringen er denne håndbog.

Vi kan ændre verden, hvis vi ændrer vores tankegang. Hovedformålet med denne håndbog er at folde uddannelsens transformative kraft ud og gøre det muligt for socialt udstødte unge (se bilag 2 YINT Theory of Change) at blive aktive agenter i deres formulering af en bæredygtig fremtid.

Med håndbogen ønsker vi, forfatterne fra fire lande, at motivere unge til at blive en del af den bæredygtige fremtid og håber på at hjælpe flere mennesker til at blive 'multiplikatorer' for forandring. Håndbogen er en hjælp til at igangsætte aktiviteter med unge, der inspirerer til bæredygtig og regenerativ forandring.

Lad os være aktive sammen!


Inden for hver dimension udforsker håndbogen følgende temaer:

0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!