Current Lesson
Course Content

1.2 YINT Håndbog temaer og struktur

Temaerne i YINT-håndbogen bygger dels på strukturen i Gaia Education 4D, og dels på de dele som partnerne sympatiserer med i den holistiske model for bæredygtighed. Det er derfor oplagt, som facilitator, at vælge mellem de forskellige metoder og øvelser inden for hver dimension for at skabe et fokus, og blande dem, alt efter hvad den konkrete situation tilsiger.

Strukturen i YINT-håndbogen er derfor, efter den generelle introduktion og faciliterings-tips til interesserede, en præsentation af udvalgte aktiviteter for hver af dimensionerne, herunder blendede læringsrum, plus et bilag med ekstra aktiviteter, der går på tværs af dimensionerne (bilag 4).

Læsevejledning
DIMENSIONER: er håndbogens opdeling i de fire dimensioner fra GAIA Education.
TEMAER: hver af dimensionerne udforsker tre eller fire fagområder, kaldet temaer, der udvides gennem aktiviteter og skaber fordybelse gennem workshops.
AKTIVITET: en aktiv proces, der skal stimulere læring gennem faktiske erfaringer.
WORKSHOPS: en række anbefalede aktiviteter, der skaber en meningsfuld workshop-oplevelse inden for eller på tværs af de forskellige dimensioner.


Nogle af aktiviteterne er i alt væsentligt hentet fra partnernes eksisterende arbejde, kontekstualiseret til YINT-projektet, og andre er udviklet specifikt til projektet.

0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!