Current Lesson
Course Content

2 Kompetencer

Den nuværende situation med flere kriser har brug for mennesker, der er villige og i stand til at ændre verden. Det er vores opgave som facilitatorer og undervisere at styrke unge mennesker i at involverer sig i at forme samfundet i en mere modstandsdygtig og regenerativ retning. Det gælder også for grupper, der har været på sidelinjen uanset om årsagen er: fordi de ikke ved, hvad de kan, fordi de ikke har modet, fordi de ikke kan se meningen, eller fordi de aldrig er blevet støttet.

For det første er der behov for viden for at lykkedes med at modvirke klimaforandringer. For det andet er der behov for evnen til at omsætte denne viden til handling. Og for det tredje er det nødvendigt at have lyst til at handle. Det kræver sammenlagt viden, færdigheder og værdier at gennemføre de nødvendige ændringer. Håndbogen vil forsøge at imødekomme disse forskellige faktorer.0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!