Current Lesson
Course Content

Tema A: Økologisk fodaftryk 1

- Hvad er det, hvor står vi, og hvor skal vi hen?

Workshop 1: At leve af den fair andel af verden


Hvorfor


At forundres over rumskibet Jorden og hvordan man deler ressourcerne som en forudsætning for fred.

Mål og formål

 • Udvide den sociale sans fra små grupper til globale dimensioner (føl og find argumenter)
 • Fremhæve sociale ubalancer forbundet med overforbrug baseret på fodaftryks konceptet
 • Udvikle visionen om en 'one planet & happy living'

Kompetencer

Nysgerrighed, retfærdighed, medfølelse

Hvordan

Workshop (input, interaktiv øvelse, aktiviteter) både offline og/eller online

Dimension / SDG-relation

Økologisk
SDG: 1,2,3, 6, 7, 8, 10, 13, 16

Forberedelse af materialer

Online: Forbered et online tegnebræt som Miro eller lignende og brug smartphones til andre mulige output (som billeder, videoer, lyd osv.).

Offline: Skrive- og tegnematerialer (og/eller mobiltelefoner til videoer)

Antal deltagere

2 til ~25 (hvis online er flere deltagere en mulighed)


VARIGHED

AKTIVITETER (detaljer nedenfor)


Online, asynkron:
2 dage Offline : 1 time


Aktivitet: Planet B - Hvad ville jeg tage med til Planet B?

detaljer se nedenfor Aktivitet: Planet B

Online: 1-2 timer

Offline: 1-2 timer

Aktivitet Mind-eksperiment : Rumskibstur til Ganymedes*
* Jupiters måne - Nu vil vi tale om planeten jorden, og hvordan man deler den retfærdigt. Men vores jord er enorm, og ingen har helt forstået det endnu. Lad os tage en mindre rumrejse til Ganymedes og bruge den som et tankeeksperiment for yderligere tanker om vores muligheder som astronauter på rumskibet jorden … detaljer se nedenfor: Aktivitet Tanke-eksperiment: Rumskibstur til Ganymedes

Online asynkron:

1-2 dage

Offline: 1 time

Input : Earth Overshoot Day 

- Dagen for overskridelse af brug af jordens ressourcer

Så - planeten jorden er altså vores rumskib. Hvad med ordentlige regler, retfærdighed og vores ressourcer … detaljer se Aktivitet: Earth Overshoot Dag 1

Online asynkron:

1-2 dage

Offline: 1 time

Gruppearbejde: Flyt datoen.
Hvordan flytter man datoen for Earth Overshoot Day til slutningen af året - hvad kræver det? … detaljer se Aktivitet Earth Overshoot Dag 2: Flyt datoen!


Refleksion og feedback offline (eller online optagelse):


Aktivitet: Planet B


INTRO/RAMMESÆTNING

Rammesætning af træningen: Forestil dig, at der var en 'Planet B' , hvor vi kunne genskabe et bæredygtigt miljø og bekæmpe klimaændringer. Skriv og/eller lav en kort video med følgende:

'Skriv/optag et par linjer med dine overvejelser om: Hvad tager jeg med på 'Planet B'? Klimakrisen er langt fremme. Planet A, vores jord er ødelagt. Hvad er den ene ting, som jeg tager med til Planet B?' (Bemærk: skriv/optag ting, ikke personer).

INSTRUKTIONER

 1. Start med "Jeg hedder ... og
 2. Måske skrive/optage: Grunden til at vælge denne ting
 3. Spørg måske din familie og/venner, hvad de ville tage med og hvorfor for at få nogle flere refleksioner over dit svar, før du skriver/optager det.

REFLEKTION & SYNTESE

Upload dit svar på YINT-platformen (eller anden brugt platform) og navngiv din fil "Dit_navn_Planet_B '' inden XX-dag kl. XX. Læs 2 andre deltageres svar og kommentér dem inden XX-dag kl. XX.

Facilitator vil læse alle svar, kommentere og lave et generelt resumé i slutningen af ugen på YINT-forummet . Her kan du bede deltagerne om at reflektere over:

 • Hvordan havde du det under eksperimentet?
 • Hvad var den vigtigste del for dig, som du lærte?

Fortsæt med 'Tanke-eksperiment: Rumskibstur til Ganymede'. Instruktioner se nedenfor.

REFERENCE:

TIP: Til facilitator: Gennem denne øvelse kan du få et overblik over deltagernes sprog- og skrivefærdigheder.Aktivitet Tanke-eksperiment: Rumskibstur til Ganymedes


INTRO/RAMMESÆTNING ( Hvad facilitator skriver/siger i en video eller live :)

Vi (denne gruppe) er besætningen, og vi bruger et lille rumskib - som eks. Spaceship Enterprise. Rejsen tager i alt 3 år – hele vejen derud og tilbage igen. Lad os planlægge. Hvad skal vi tage med os på turen? Must have’s: vand, ilt, mad, energi, medicin, tandbørste, ...nogle ting til sociale aktiviteter (eks. sangbøger eller brætspil, ikke for tunge ting!) (Prøv at få deltagerne til at komme med svarene)

Okay, god plan. Hvor meget mad spiser du om året? Lad os vurdere…. -> 500 kg til 700 kg om året indtager vi (som voksne)! Altså omkring 1,5 ton pr. tur for hver af os. Det er for tungt for enhver raket... Derfor bruger vi i vores tankeeksperiment en frysemaskine. Idéen er at fryse halvdelen af besætningen ned på vej til Ganymedes – på den måde sparer vi mad, ilt og vand. Vi tør selvfølgelig den meget vigtige besætning op igen på Ganymedes. På tilbagevejen laver vi et vagtskifte og fryser den anden halvdel af besætningen ned. OK - lad os gøre det! Frysemaskinen fryser halvdelen af gruppen på én gang - eller altid 2 ud af en gruppe på 4. På Ganymedes tør vi de frosne op. De er svage, uden energi i musklerne og de slæber sig selv hen til spisekammeret/depotrummet. De har deres chokolade-andel, chips-andel i tankerne, men indser - at alt "godt og velsmagende" er væk. De, der havde ansvaret, spiste for meget og spiste af deres andel også. Det er uretfærdigt...

Det samme med vand - i øjeblikket er et brusebad ikke muligt efter 1,5 år! Ferskvandstanken er tom. Jeg siger det bare…. Alarmen lyser orange!
Det samme med energi - ingen musik, intet computerspil, … er muligt. Batterierne er tomme lige nu. Energi Alarmen lyser rødt!

Okay. Det kan vi ikke ændre på længere. Lad os tage tilbage til jorden...
Ved at prøve at tænde for frysemaskinen indser du, at den ikke virker. Og nu har vi alle noget at diskutere. Spørgsmålet er: Under disse uretfærdige omstændigheder, hvad ville være en rimelig og fair løsning for dig på rejsen tilbage til jorden?


INSTRUKTIONER

Gruppearbejde - Inddel deltagerne i grupper på 4.

Trin 1 - Bed dem om at lytte til rammevideoen (eller introduktionsdelen af øvelsen givet af facilitator) til det tidspunkt, hvor de skal vende tilbage til Jorden og afklare eventuelle spørgsmål, de måtte have.

Trin 2 - Beslut hvem af dem, der har været frosne og hvem der var "ansvarlige" for at flyve rumskibet sikkert til Ganymedes.

Trin 3 - Gruppediskussion (f.eks. i et zoom-møde eller live), om hvad man skal/kan gøre, eller hvordan man i det mindste deler de resterende ressourcer (forsøg at få deltagerne til at komme med svarene):

 1. Mad (der er nok mad  i opbevaringsrummet til i denne nødsituation at nå jorden som bare skind og ben, men alle kan overleve!)
 2. Vand (tal også om, hvordan vandet cirkulerer i et rumskib!)
 3. Arbejde (som et felt for mulige forhandlinger!)
 4. Andre ting du skal definere/opfinde/udføre ... så det fungerer på vejen tilbage (fordi det ikke fungerede godt før nu…)

Trin 4: Gruppediskussionen og præsentationen bør omfatte behovet for mindst 3 vigtige ting på ethvert rumskib (prøv at få gruppen til at komme med svar og detaljer om reglerne, og hvordan de implementerer dem):

 1. REGLER om, hvordan de almindelige lagre skal forbruges
 2. RETFÆRDIGHED (fairness) og
 3. BOGHOLDNING, så der er nok til alle (indtil rejsens afslutning!)

Trin 5: Bogføring:

 • Bed om at de "ansvarlige" i gruppen nedskriver estimater for ressourceforbrug. Organisér!
 • Fordel tilgængelige forsyninger på forskellige dage og personer. En ideel plan har reserver til en nødsituation... Dette kaldes regnskab. Uden dette kan forsyningerne gå for hurtigt ned (intet at spise i 3 måneder ved afslutningen…), eller at man spiser mere end den retfærdige andel. Muligheder for facilitator til at gribe ind i processen:
 • For de hurtige, vil en påmindelse om at udarbejde en detaljeret "ressourceplan" holde dem beskæftiget med noget væsentligt! Så bed om en beregning eller detaljerede tanker herom...
 • For dem der ønsker at holde det simpelt, skal de ikke arbejde med andele i procenter, men med at tegne cirkler og vise enigheden om resultatet/andelene blot i 2 forskellige farver for hvert af de 3 emner på en online tavle som fx Miro eller en flipchart eller planche(live).


REFLEKSION & SYNTESE

Vurderingsdiskussioner i gruppen : Er du enig i resultatet? Vi kender alle et rumskib, hvor vi savner (mindst!) de 3 vigtige ting. På rumskib jorden: Der er ingen ordentlige regler for vores fælles ressourcer! Ingen retfærdig fordeling! Ingen bogføring!

Refleksionsspørgsmål: 

Sp. Talte i om penge som en del af løsningen?

Sp. Hvad er forskellen mellem et rumskib til Ganymedes og rumskibet jorden? (begrænset lagerplads for visse rejser vs. genopbygning af ressourcer hvert år).

Sp. Hvem er de "frosne" på rumskibet jorden? (Ufødte generationer, dine ufødte børn eller børnebørn -> De vil finde et rumskib med et tomt eller fuldt opbevaringsrum. Nogle deltagere gætter: de fattige, babyerne, de ældre … som kunne være samtaleemner).

Sp. Er der problemer med arbejdsløshed på vej tilbage til jorden? Hvorfor ikke?

Sp.  Opsummér de generelle tanker om "vigtige ting i ethvert rumskib" før XX-dato og -klokkeslæt.

Refleksionspræsentationer: Bed deltagerne om at samle løsninger i korte præsentationer på en PowerPoint-slide/ en rollespils video/en tegneserie mv. uploadet på YINT-forummet før XX-dato og tid & diskuter ved at kommentere på de andre gruppers tanker i forummet før XX-dato og tid !


FACILITATORS OG DELTAGERNES ROLLE

Facilitator vil: 

 • Fortælle historien og forklare øvelsen og diskussionen.
 • Være tilgængelig for spørgsmål fra grupperne.
 • Moderere præsentationen og diskussionen af gruppernes resultater inden XX-dato og -tidspunkt .
 • Lede refleksionsspørgsmål

Hvad deltagerne vil gøre: 

 • Gennemgå hele øvelsen i grupper. Opstille spørgsmål og uklarheder og diskutere med facilitator.
 • Diskutere i små grupper og lave en gruppepræsentations-dias (eller andet) af deres resultater på YINT-forummet .
 • Diskutere og kommentere de andre gruppers præsentationer på YINT-forummet inden deadline: dele de tanker og visioner, der kommer til dem.

TIPS

 • At fortælle Ganymedes-historien kan gøres ganske kreativt og teatralsk, så det bliver sjovt og følelsesfuldt. Brug lyd, billeder og baggrunde på video, hvis du er i Zoom, eller kostumer og diverse redskaber, hvis du er “live”.
 • Understreg, at deltagerne skal diskutere personligt og ikke teoretisk, som om de er blevet frosset eller har fået ekstra fedt fra for meget chokolade & chips fra de andre!
 • Overvej, hvad der er bedst for gruppen: fx om facilitator definerer, hvem der fryses ned.

Aktivitet: Earth Overshoot Dag 1

INTRO/RAMME

INSTRUKTIONER

Facilitator spørger:
Hvad er de TRE vigtigste ting på vores “rumskib” jorden? Stil først dette spørgsmål og diskutér dette. Opsummér derefter ud fra nedenstående (og prøv at få deltagerne til at besvare spørgsmålet):


1. INGEN REGLER for, hvordan de fælles “ressource-lagre” skal forbruges. (Hvem får noget at spise? Hvem får vand? Hvem forurener vores luft, jord, vand og hvem har forvoldt skaden?...)


2. INGEN RETTIGHED - Du kender til de uretfærdige situationer: Det er lige mærkeligt, om kaptajnen og hans venner har et spabad, mens andre forbliver tørstige. Spild af mad vs. sult. Spild af energi vs. intet lys eller elektricitet ..


3. INGEN BOGFØRING , ingen ved i øjeblikket, hvornår vi overskrider grænserne. (Ved du, hvornår tiden er i år, hvor du forbruger mere end den fair andel, som jorden kan give dig på et fair grundlag? Hvem overvåger ressource-lagrene/opbevaringsrummene i rumskibet jorden)

Den gode nyhed er: Nogen står for bogholderiet -> Global Footprint Network. Men ikke alle astronauter på rumskibet jorden er bekendt med det.


At ignorere nogle vigtige regler om rumskib jorden, fører til et overforbrug af jordens ressourcer, som har en teknisk betegnelse: The overshoot day. Vi OVERBRUGER jorden!

Hvert år beregnes en meget VIGTIG dato af Global Footprint Network: Earth Overshoot Day. I 2022 var det den 28. juli. 


Earth Overshoot Day markerer den dato, hvor menneskehedens efterspørgsel efter naturlige ressourcer og tjenester i et givet år overstiger, hvad Jorden kan nå at regenerere i det år, og fra den dag og frem tager vi ressourcer fra de følgende år (igen og igen).


Det er et wake-up call: På Earth Overshoot Day er de ressourcer forbrugte, som er stillet til rådighed for besætningen i det pågældende år, med mindre de har fået arrangeret deres ressource lagre fornuftigt i netop dét år.

REFLEKSION & SYNTESE

Arbejde med indsatsen for at reducere menneskers fodaftryk

Hvad vil facilitator gøre:

 • Indsamle ideer om situationen for rumskibet jorden. (3 vigtige ting for hvert rumskib...)
  • Forklar Earth Overshoot Day som beskrevet ovenfor.
  • Instruer en refleksion over konsekvenserne af situationen fx behovet for forandring. Hvad sker der, hvis vi ikke ændrer os? Kan forandringen udføres af politikere alene, enkeltpersoner alene, virksomheder alene...?)
  • Facilitator indsamler input fra refleksion og feedback og lægger det ud på YINT Forum     
 • Reflektér over konsekvenserne af vores situation på rumskibet jorden! Identificer BEHOV FOR FORANDRING

TIP: Med forbindelse til internettet kan du gå på opdagelse på hjemmesiden www.overshootday.org og reflektere over resultaterne eller bruge resultaterne som grundlag for gruppearbejde. (Flyt datoen.)

REFERENCE: Hvis du vil vide mere om NGO'en Global Footprint Network, der beregner Earth Overshoot Day: http://www.overshootday.org/


Aktivitet Earth Overshoot Dag 2: Flyt datoen!

INTRO/RAMME

Hvad vil facilitator sige -  i stikord:

Deltagerne ved allerede, at konkrete tiltag for at reducere deres fodaftryk er velkomne (se Aktivitet Earth Overshoot Day 1), men her fokuserer vi på, hvordan vi kan flytte datoen, så det er forståeligt for alle. .
Tanken er at arbejde på et mere generelt plan, hvor alle mennesker relativt let kan tiltales (uanset om de er interesserede i eller motiverede ift. økologiske spørgsmål eller ej). Det vil også være med til at forbedre miljøsituationen.

Nøglespørgsmål: Hvordan kan vores menneskelige værdier og sociale færdigheder  påvirke den miljømæssige situation til det bedre?

INSTRUKTIONER

Gruppearbejde

Trin 1 - Værdier - Lad os her fokusere på (beslut hvad der passer bedst til gruppen): Hvilke værdier der tæller mest, og bør styrkes. (Reflekter over, hvad der er vigtigt med familie og venner, og hvad disse værdier er værd i økonomi, politik, på arbejdspladsen …) Fx: deling, forståelse af andres behov, frihed og dens forbindelse til ansvar, kvalitet af handling og ting (lang tjenestetid) livet), …

Trin 2: Sociale færdigheder (Tænk over, hvilke sociale færdigheder der vil hjælpe, især hvis det kommer til økologiske, globale, ressourcemæssige … spørgsmål)

Denne liste eller lignende kan være nyttig https://learningforapurpose.com/50-social-skills-for-teens-freebie/

Udveksle ideer og handlinger i dagligdagen for at opnå eller styrke personlige værdier og sociale færdigheder
F.eks.: del dit måltid - spørg: "Har du brug for hjælp", del noget om dine egne problemer, før du spørger ind til andres problemer ...

REFLEKSION & SYNTESE

Herefter kan du arbejde med konkrete handlinger/handlingsplaner for at styrke værdier & sociale færdigheder (Valgfrit) F.eks. lave en liste over ting, du skal prøve at arbejde videre med i den næste uge. Deltagerne poster resultater (handlinger/handlingsplaner) på YINT Forum som vil blive gennemgået (og kommenteret) af facilitator og øvrige deltagere (hver deltager skal kommentere mindst to af de andre deltageres bidrag). 

FACILITATORS OG DELTAGERES ROLLER

Hvad vil facilitator gøre:

 • Guide gennem processen med at finde og diskutere værdier og sociale færdigheder.
 • Lave nogle noter, gruppestruktur osv. på en flipover/ eller online værktøj f.eks. Miro.

Hvad vil deltagerne gøre:

 • Arbejde med opgaverne 
 • Reflektere over deres egne oplevelser
 • Komme på nye tanker sammen i gruppen.
 • Og/eller søge efter mere information om dette emne på internettet.
 • Post deres resultater på YINT-forummet og kommentere de andres bidrag

REFERENCE: Mere inspiration kan findes fx her: https://soulsalt.com/list-of-values-and-beliefs/

TIP: Du kan også opdele klassen i forskellige grupper (1. Værdier, 2. Sociale færdigheder, 3. …) og derefter samle resultaterne i den store gruppe med oplæg. Eller hver gruppe går til alle opgaver.

0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!