Bæredygtighedens fire dimensioner

En central ramme for arbejdet i både Landsforeningen for Økosamfund og Gaia Educations er Bæredygtighedens fire dimensioner. Det er en model for bæredygtig udvikling, der ikke kun ser på økologiske, men også de sociale og økonomiske aspekter samt “verdenssyn” - det personlige aspekt af bæredygtighed.

I YinT-projektet har vi ladet os inspirere af dette framework, og YinT-håndbogens aktiviteter er organiseret under disse fire dimensioner med værktøjer til, hvordan du kan facilitere samtaler, så deltagerne begynder at se sammenhængen mellem alle dimensionerne. Nedenfor kan du finde korte beskrivelser af, hvad vi mener, når vi taler om hver dimension:


Økologisk bæredygtighed

Økologisk dannelse og design er et mangefacetteret felt, der omfatter bæredygtig arkitektur, bæredygtigt landbrug, økologisk bæredygtige teknikker, permakulturløsninger, rene vedvarende energikilder, genopretning af økosystemer og regenerativ udvikling. Enhver praksis, der hjælper med at opretholde naturens processer og systemer og pleje betingelserne for, at alle levende systemer kan trives.


Social bæredygtighed

Den sociale dimension har til formål at give folk en bedre forståelse af den sande betydning af social lighed og aktivt medborgerskab. Her sættes deltagerne i stand til at anvende transformative værktøjer, der bidrager til at skabe sammenhængskraft og robuste fællesskaber. Vores forhold til andre er for kært til at lade det dominere af gamle paradigmer.

Aktiviteterne behandler emner som ikke-voldelig kommunikation, deltagende beslutningstagning, hvordan man engagerer sig i at styrke lederskabsevner og at undersøge vores relationer til os selv og hinanden.


Økonomisk bæredygtighed

Et stigende antal mennesker ved, at vores nuværende økonomiske system ikke længere er bæredygtigt, men alligevel breder bevidstheden om en alternativ økonomi sig langsomt. Formålet med de økonomiske aktiviteter i håndbogen og kortene er at give dig en bedre forståelse af disse alternativer og den sande betydning af økonomi og rigdom. Deltagerne vil lære om eksisterende systemer og værktøjer, der er nyttige, og vil udforske hvordan vi kan ændre dem, der ikke virker.

Udvikling i økonomi behøver ikke at betyde økonomisk vækst!


Verdenssyn (personlig bæredygtighed)

Under Verdenssyn udforsker deltagerne bæredygtighed fra mange forskellige personlige og relationelle perspektiver og lærer at opbygge et rigere, mere holistisk verdensbillede. Aktiviteterne inden for Verdenssyn tilskynder deltagerne til at udforske, hvordan deres indre overbevisninger og kulturarv påvirker deres måde at tænke på. Vores indre tankesæt har en meget stærk indflydelse på, hvordan vi håndterer og handler i forhold til klimaændringer. Aktiviteterne dykker dybt ned i den daglige praksis med socialt og økologisk engageret spiritualitet, forholdet mellem videnskab og religion og den kreative kraft ved positive visioner om vores fælles fremtid.


GE_4_D_FRAMEWORK_MANDALA_all_text-03 (2)