Current Lesson
Course Content

Tema A: Værdier – handler det kun om penge?

Tema A: Værdier – handler det kun om penge?

Hvorfor

For 30 år siden vandt Bill Clinton det amerikanske præsidentvalg med sloganet: "Det er økonomien, din idiot!". Denne workshop stiller spørgsmålstegn ved, om økonomien virkelig er den vigtigste faktor for et godt samfund. Aktiviteterne vil udforske spørgsmål som: Er flere penge det vigtigste for lykke? Hvad med venskab, kunst og kultur, familie? Hvad udgør et liv, der er værd at leve?

Mål

At reflektere over vores ønsker og behov og drømme.

At finde ud af, hvilke ressourcer der er nødvendige for at opfylde vores ønsker.

At mindske ønsker eller øge betydning: At analysere hvad der gør os lykkelige.

At undersøge indikatorerne for oplevelsen af lykke: Human Development Index, Happy Planet Index. At skabe vores eget lykkeindeks.

Kompetencer

Evne til at overveje modstridende mål, når man reflekterer over strategier for en bæredygtig fremtid (deHaan).
Evne til at reflektere over ens egne og andres styrende principper.
Evne til at vise empati for andre.
Evne til at danne en opfattelse af det gode og til at engagere sig i kritisk refleksion over planlægningen af ens eget liv (Nussbaum).

Dimension / SDG-relation

Økonomisk dimension af bæredygtighed

SDG 8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst
SDG 12: Ansvarligt forbrug og produktion
SDG 17: Partnerskaber for mål

Materialer/
forberedelse

Post-its; Tusser; Flipchart papir

Bemærk, disse to workshops er designet til at blive afholdt sammenhængende.
Ikke desto mindre kan dele af begge bruges uafhængigt af hinanden, hvis tiden er begrænset.

ØKONOMISK WORKSHOP 1 (synkroniseret)

15 min.

INTRODUKTION: Hvad betyder penge for dig? Deltagerne præsenterer sig selv – ved at fortælle deres navn og hvad penge betyder for dem.

45 min.

Aktivitet: Gruppearbejde: En hyggelig aften med vennerne – Plakatsession, diskussion, diamant rangordning.

20 min.

Aktivitet: Lad mig fortælle dig en historie: Græshoppen og Myren . Hvem definerer, hvad der er et godt liv? – kapacitets perspektivet.

Yderligere økonomiske aktiviteter (for detaljer se bilag 5)

10 min

Gruppediskussion: Minimering af vore ønsker eller forøgelse af vore behov -

Har Franklin ret eller ej?

30 min

Rollespil: Lykke-flugt til Ganymede: Hvad ville du gøre, for at holde dit hold i godt humør?

30 min

Hvilken forskning er god til at måle lykke? 

20 min

Skriv et brev til dig selv. Når du er 50 år, skal du læse det.


Aktivitet: En hyggelig aften med venner

INTRO/RAMMESÆTNING

Rammesætning (facilitator): Du glæder dig til en aften sammen med dine venner – hvad er dine forventninger? Hvad vil I gerne lave sammen, hvad vil I spise? Hvad vil du gerne diskutere? Hvad er vigtigt for at have en hyggelig aften sammen?

INSTRUKTIONER

Trin 1: Individuelt arbejde (5 minutter) Identificer do’s and dont's. Tænk først over det personligt Skriv en positiv ting, du forventer, på en grøn post-it (Do’s). Hvis der er ting, du ikke kan lide, når du mødes med venner, så skriv det på en rød post-it (dont’s).


Trin 2: Grupper (10 minutter) Mød hinanden i grupper online eller offline (4-6 personer ). Skriv dine post-it notes på en (online) tavle, saml de forskellige bidrag i klynger. Måske finder I ud af nogle flere ting. Diskuter prioriteringerne. Vælg 9 aspekter, der er vigtige.


Trin 3: Introducer Diamond Ranking (facilitator): Diamant rangering er et tankeværktøj designet til at facilitere dialog og opmuntre folk til at overveje deres værdier omkring et givent emne. Et diamantformet diagram bruges til at placere de vigtigste faktorer øverst, de mindst vigtige faktorer nederst og faktorerne af lige stor vigtighed i samme række. 


Trin 5: Øv diamant rangering af de valgte aspekter i grupper (10 minutter)


REFLEKTION & SYNTESE

Handling: I plenum (10 minutter): Præsenter diamanterne. Sammenlign aspekterne gennem diskussion. Det er vigtigt at respektere alle bidrag.

Opsummer resultaterne - facilitator (10 minutter): Fokusér på spørgsmålet:

Hvilke ressourcer (penge, energi osv.) er mest nødvendige?

TIPS

REFERENCE


Aktivitet: Historien om Græshoppen og Myren

INTRO/RAMMESÆTNING

Facilitator: Lad mig fortælle en historie. Hvordan ser et godt liv ud?
Græshoppe og myren - En historie fra mere end 2000 år siden, beretter om en græshoppe og en myre.
Græshoppen synger hele sommeren, spiller musik og fester. Men myren arbejder og bærer forsyninger hjem. Så kommer efteråret, og det bliver koldt. Græshoppen fryser og er sulten, den beder myren om hjælp, men myren siger: Det er det, du får, når du har festet hele sommeren, mens jeg har arbejdet – og jager græshoppen væk. Den sulter ihjel. En af de mest kendte historiefortællere i den tysktalende verden - Janosch - kan slet ikke lide historien. Han fortsætter historien: Græshoppen bliver ved med at lede efter hjælp og kommer til muldvarpen. Muldvarpen siger: "Jeg kunne allerede godt lide at lytte til dig om sommeren. Du kan bo hos mig, jeg har mad, og jeg vil blive glad, hvis du også spiller for mig om vinteren”. 

INSTRUKTIONER

Trin 1 - Gruppediskussion - Hvad er et godt liv:  Historien viser, at i 2.000 år har folk spurgt sig selv: Hvad er et godt liv? Skal vi dele rigdom eller hellere spare og tænke på fremtiden? Hvis nogen altid "fester", skal vi så hjælpe dem? Hvad synes du: Hvem gør det rigtige? Myren eller muldvarpen?


Trin 2 - Facilitator igangsætter yderligere diskussion - Hvis gruppen er interesseret i mere teoretiske input, kan du fortsætte med at give input om Martha Nussbaum. Eller vælg nogle aspekter, der ikke er blevet nævnt i diskussionen i diskussionen og som er markeret i diagrammet nedenfor: LIV; SUNDHED, INTEGRITET; FØLELSESMÆSSIGE RELATIONER; RELATIONER TIL NATUREN; AT HAVE DET SJOVT; DELTAGELSE I FÆLLESSKABET:


Valgfrit input om: Hvad er nødvendigt for et godt liv? Martha Nussbaum er en amerikansk filosof, som har skrevet mange bøger om dette emne. Hun er især optaget af levevilkårene i Indien og Pakistan. Nussbaum fastslår, at enhver person har ret til at vælge, hvad der er et godt liv for ham/hende. Ingen bør bestemme, hvad der er godt for andre: myren og græshoppen er forskellige, begge bør have ret til at leve og være lykkelige på deres egen måde. Men, den, der er sulten og ikke har noget tag over hovedet, kan næppe være lykkelig. Nussbaum samlede 10 principper , som hun kalder de centrale evner, der er nødvendige for et godt liv. I sammenfatning beskriver hun:  For det første er der basale behov: mad, sikkerhed, bolig. 

For det andet er der det, der gør livet virkelig værd at leve: sjov, glæde, at elske andre og at blive elsket, muligheder for at udtrykke sig, stille spørgsmål og finde svar.
For det tredje overvejer hun evnen til at kontrollere sin egen livssituation - retten til at deltage i samfundet. Hvad der sker i vores by, land, verden er ikke noget, som kun andre beslutter. Alle har ret til at deltage i opbygningen af vores samfund, hjem og søge efter det arbejde, vi kunne tænke os. Dette er den vigtigste sociale aspekt for hende.


Trin 3 - Diskuter (i små eller store grupper) nogle af disse evner: Hvad synes du? – Nødvendighed eller ej? På forhånd givet til alle mennesker eller ej?
Facilitator: Lav en liste over disse på et flipboard/online

Evne

Dine kommentarer

Liv


Sundhed


Integritet


Følelsesmæssige relationer


Relationer til naturen


At have det sjovt


Deltagelse i fællesskabetREFLEKTION & SYNTESE

Debriefing: Nogle mennesker er født i fattigdom; deres forældre ved ikke engang, hvordan de skal få mad nok til de næste par dage. Andre er født i paladser og sover på silkepuder. Er det fair? Det er et spørgsmål mange mennesker reflekterer over. Er det fair at tage fra de rige og give til de fattige? Overvej, at nogle familier arbejder hårdt og sparer penge sammen til deres børn for at kunne hjælpe dem, mens andre nyder fritiden og ikke sparer. Bør de rigere dele med de som er fattigere? Eller er det ok, som det er? Lad os notere nogle ideer på en flipchart papiret eller på et online forum.
Deling i plenum - Hvordan var det at være en del af denne aktivitet? Hvilke følelser oplevede du komme frem?

Hjælpende spørgsmål: Ser du dig selv som rig/fattig, Heldig/ikke heldig?

TIPS: Tjek Martha Nussbaums 10 principper ud, og vurdér, om det er nyttigt at opsummere dem eller blot at introducere emnerne i diagrammet. https://people.wku.edu/jan.garrett/ethics/nussbaum.htm 

REFERENCE: Børnevideo (på tysk), der fortæller Græshoppe & Myre-historien Die Grille und der Maulwurf | Janoschs Traumstunde


0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!