Current Lesson
Course Content

3.2 Nogle faciliteringstips

Åbning og lukning - Begyndelse og afslutning af enhver session er vigtige for at åbne og lukke rummet. Det anbefales at starte og afslutte hver aktivitet (synkrone og asynkrone) med et kort kontemplativ øjeblik, da dette vil opdyrke en god atmosfære i læringsrummet. For nogle grupper kan det være hensigtsmæssigt at have en kort mindfulness-session hver dag, og for andre kan praksis fra deres traditionelle baggrund fx (synkront) indarbejdes i en pause. Det kan også være vigtigt at måle gruppens energi gennem en runde, hvor hver deltager får mulighed for at tale. En kontemplation kan skabe en rolig atmosfære, mens det at fortælle en vittighed øger gruppens energi. Dette bør forberedes og evalueres løbende af facilitatoren.

Online sessioner har ofte behov for yderligere åbningsaktiviteter, der hjælper deltagerne til at blive fortrolige med at skrive (kommunikere) til gruppen, fx "Begrebs-stafet", hvor en deltager starter med at forklare et relevant begreb fra det aktuelle tema og sender "stafetten" videre. til næste deltager.
Det kan også blot være en runde iværksat af facilitatoren, hvor deltagerne (synkront) siger et par ord eller (asynkront) deler et par tanker fra sidste gang alle mødtes. Dette kan også være "joke-stafetten", "tanker fra sidste gang-stafetten" osv.

Brug af participatorisk tilgang

Målet er at skabe betingelser for empowerment og demonstrere dette i faciliteringstilgangen.
Det kan anbefales at følge "Praksis - Erfaringsmæssig læringscyklus" så vidt muligt.

Sammenfattende:

  1. Skab eller træk på en oplevelse, deltagerne har haft (øvelserne)
  2. Reflektér over følelser omkring oplevelsen
  3. Observationer af specifikke situationer i øvelsen
  4. Tegn erfaringer om oplevelsen
  5. Overvej, hvordan du kan anvende oplevelsen


Der er brug for grundlæggende færdigheder inden for facilitering til at lette denne form for læring, såsom at stille åbne spørgsmål, uddybende spørgsmål, lytte dybt, tale/skrive magert, opsummere, omformulere mv. Det er meget vigtige og afgørende færdigheder for en god facilitator – eller det modsatte. Især med 'svært tilgængelige' grupper er det vigtigt ikke at sætte folk under pres, men at møde mennesker, hvor de er, og ikke kræve mere end hvad der er i deres komfortzone og umiddelbare læringszone. Facilitatorer kan give input til sessioner ved at syntetisere gruppens resultater i læringstemaet. Dette er en kunst, fordi en facilitator virkelig skal respektere deltagernes bidrag, muligvis nogle aspekter, de ikke kendte, og ikke være overdrevet knyttet til resultatet.

Design af sessionerne 

Som facilitator er det afgørende at vurdere deltagernes behov og designe sessionerne og processerne derefter. Men i begyndelsen af aktiviteten skal du tjekke forventningerne igen og justere sessionsdesignet, hvis det er nødvendigt. Under hver session skal facilitatoren konstant læse gruppens energi og være parat til at justere på en aktivitet, når det er nødvendigt. Dette kaldes 'emerging design'. I processen skal facilitatoren: lytte dybt til deltagernes bidrag (deres deltagelse), noterer opmærksomhedspunkter omhyggeligt (i tankerne, på flipover eller på online platformen) og væve dem ind i konklusionerne til slut.


Nogle gange kan der være flere bidrag fra deltagerne, andre gange flere fra facilitatoren eller måske lige mange alt afhængigt af emnet, de involverede personer eller situationens kontekst. Mindfulness og selvledelse kan fortælle, hvor balancen er. Dette er intuitionen i arbejdet som facilitator, synkroniteten af dit hoved, hjerte og krop. Hvis du som facilitator har svært ved at mærke gruppen online, så reagér ved at stille et spørgsmål således at får den information (feedback), du skal bruge for at facilitere processen f.eks. "Hvordan har I det lige nu"? Designet af en session vil med fordel have en variation af aktiviteter, såsom en blanding af facilitatorens input, plenumdiskussion, gruppearbejde, spil osv. Altid med en god introduktion/framing af, hvad der kan forventes af sessionen og en debriefing, hvor deltagerne kan dele, hvad de har været igennem. Krydret med energizers og løbende opmærksomhed fra facilitatorer for at skabe et godt, inkluderende og deltagende læringsrum.

0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!