OM

Formålet med YinT er at yde et værdifuldt bidrag til at skabe et robust og bæredygtigt samfund i Europa. Det søger vi ved at skabe bevidsthed om bæredygtige livsstilsvalg blandt unge og give dem demokratisk selvtillid og handlekraft  som svar på Verdensmålene, Paris-aftalens klima-mål, og målene i ’Et bæredygtigt grønt Europa’ (’Sustainable Green Europe’). Vores indgang til dette er ESD- metoder, Education for Sustainable Development, altså metoder der søger at give viden, evner, kompetencer og livsindsigt, der ruster til virkelyst og handlekraft i relation til at skabe en bæredygtig fremtid - indadtil og udadtil.

Projektet blev udviklet af seks partnere fra fire forskellige Europæiske lande. Hver partner har stor erfaring med kreative ESD-metoder til forskellige ungdomsgrupper, herunder sårbare unge som migranter og flygtninge.

Du kan læse mere om de enkelte partnere under fanen PARTNERE


Det første transnationale møde mellem de seks partnere fandt sted fra den 27. til den 30. marts 2022 på Sicilien. Det var første gang parterne mødtes personligt pga. pandemien. Parterne lærte om Don Bosco 2000’s store arbejde og udforskede måder at arbejde med kreativitet og lave ’Blended learning’ på – i forskellige øvelser. 

Det andet partnermøde fandt sted på Makvärket i Danmark, hvor NOAH og LØS var værter. Denne gang var omdrejningspunktet et fem dages træner-seminar og en fem dages workshop fra unge mennesker fra vores målgruppe med deltagere fra forskellige lande. Her afprøvede vi og videregav en del af vores metoder til unge og undervisere.

Det tredje partnermøde holdt vi i det smukke Wien, på Højskolen for landbrugs- og miljøpædagogik. Møderne blev brugt til at diskutere projektets resultater, mange læringer og fremtid