Henover foråret 2021 - sommeren 2022 udfoldede NOAH og LØS et praksisfællesskab med FGU-Østerbro og lærere og elever i dans, teater, musik og design & upcycling. I dialoger og workshops blev vi klogere på sårbare unge, bæredygtighed samt kunst og kreativitet som indgang til at arbejde med de to første. Det blev et lærerigt fællesskab, som i beskriver og drager erfaringer fra i denne rapport, som også inkluderer et link til et kandidatspeciale, der blev skrevet om samme emne. Vi håber, at det vil komme andre undervisere til gode, som interesserer sig for at udforske krydsfeltet mellem bæredygtighed, kunst og kreativitet og sårbare unge.