LØS

Landsforeningen for Økosamfund i Danmark (LØS) danner rammerne for deling af erfaringer og viden, og er politisk engageret i at fremme etableringen af økosamfund i Danmark samt tilskynder samfundet som helhed til i det mindste at engagere sig i at leve mere bæredygtigt.

I LØS er vi overbeviste om, at vi skal leve bæredygtigt i det 21. århundrede. Hvis vores fodaftryk på vores gamle jord skal være lettere, er det bydende nødvendigt at vores livsstil bliver mere bæredygtig – økologisk, socialt og spirituelt.

Det er derfor vores mission at udbrede en holistisk, cirkulær tænkning og økologiske principper inden for de tekniske, fysiske, sociale, kulturelle og spirituelle dimensioner af vores liv. 

Vores fælles vision kan formuleres som omfattende følgende opgaver:

 • At skabe økologiske og socialt bæredygtige bebyggelser, i både land- og byområder
 • At samarbejde med fællesskaber, der har et fællesøkologisk, socialt eller spirituelt grundlag
 • At arbejde med et etisk og økologisk forbrug af energi, mineraler, biologiske, menneskelige og kulturelle ressourcer
 • At arbejde med selvbestemmelse, flade strukturer og ansvarlighed i ledelse og økonomi
 • At arbejde med tolerance i relation til mangfoldigheden af livssyn og livsformer
 • At fremme bevidstheden om at vi alle er ligeværdige medlemmer af et globalt samfund

Vores formål er:

 • At fremme en levevis, der gør det muligt at etablere et holistisk netværk, som omfavner folk og natur og sikrer omsorg og respekt for alle levende væsener og naturlige ressourcer.
 • At repræsentere og arbejde for vore medlemmers interesser, både i og udenfor foreningen, som beskrevet i vores fælles vision

Vores formål opnås ved at:

 • Repræsentere økosamfundene
 • Samarbejde med politikere og offentlige myndigheder
 • Samarbejde med andre organisationer på baggrund af vores fælles interesser
 • Være et fælles forum for økosamfunds idéer og erfaringer
 • Støtte etablering og udvikling af økosamfund
 • Fremme forskning og udvikling, der støtter foreningens formål
 • Informere og undervise
 • Vedvarende at udvikle visionen, f eks. ved at arrangere visions seminarer og workshop
LOS logo