Current Lesson
Course Content

4 Introduktion til Worldview Dimension

Dette kapitel udforsker de fremherskende verdensanskuelser, og hvordan de ændrer sig i forskellige sammenhænge. Der er et oprør i gang med en stadigt voksende bevidsthed. Unge mennesker drages af denne bevidsthed, når de opdager, hvem de er, og hvad deres muligheder er. En 'systemtilgang' lægger vægt på forbindelser mellem sind, aktiviteter, processer og strukturer, der fører til en bredere, mere omfattende forståelse. Systemtænkning skaber forståelse for sammenhængene i systemet, og hvordan vi alle er en del af det. Alt hænger sammen, og forbindelserne udtrykker en vis dynamik. Med andre ord, hvis vi ændrer en del af systemet, påvirkes en anden del. Det første skridt mod transformation er bevidsthed. Det er så vigtigt for vores forståelse af, hvor vi kommer fra, hvor vi er nu, og hvor vi er på vej hen i vores personlige rejse.


I denne dimension vil deltagerne udforske måder at blive bevidste om de nuværende paradigmer og betingelser for menneskelig deltagelse i livsprocesser på planeten og blive motiveret til at dele denne viden med alle. Unges deltagelse i verdenssynsaktiviteter giver et bredt overblik både horisontalt i betragtning af forskellige perspektiver på, hvad der foregår i verden, og vertikalt i forhold til vores forfædres visdom og rødder. Dette understøtter holistisk læring, ikke kun i verdenssynsaktiviteter, men i alle dimensioner. Det vil skabe et stærkt fundament og inspiration til at opmuntre unge og stærke forandringsagenter til at rejse sig, handle og hjælpe med at gøre en forskel i forhold til de mange kritiske spørgsmål, der vil forme deres og planetens liv.

Verdenssynsdimensionen består af tre tematiske områder.


Verdensbillede tematiske område

Spørgsmål at udforske

Eksempel på aktiviteter

TEMA A - HISTORIE & VIDEN
At skabe betingelser for empowerment og inklusion ved at hver deltager reflekterer over deres kulturelle verdenssyn og identificerer ændringer i de seneste generationer. De vil dele og udveksle med andre for at lære, empati og respektere forskelligheden af baggrunde. Temaet udforsker, hvem vi er, og hvad vi og vores forfædre har gennemlevet.

Hvor kommer vi fra?

Hvilke vigtige egenskaber lærte du af dine og dine venners ældre?

Hvordan har tingene ændret sig?

A.1 Kortlægning af mangfoldighed

A.2 Livets Flod

A.3 Interview af bedsteforældre/ ældste

A.4 Dyb forbindelse 

TEMA B - VISIONERING -
Dette tema vil udforske forskellige perspektiver på konvergensen af flere kriser, der påvirker vores planet og vores liv. Den vil se på fordele og ulemper ved traditionelle (forfædres) og moderne verdensanskuelser og trække det der er værdifuldt frem fra begge. Deltagerne vil forestille sig en sund fremtid, der bygger på det bedste af deres traditionelle værdier, samtidig med at de integrerer banebrydende teknologier og praksisser. De vil være med til at skabe en køreplan til regenerativ fremtid under hensyntagen til kulturelle værdier, retfærdig fordeling, etik og hvilke skridt der skal til for at opnå det.

Hvad er fordele og ulemper ved et traditionelt/ forfædres verdensbillede?

Hvad er fordele og ulemper ved en moderne livsstil?

Hvordan påvirkes naturen af den moderne livsstil?

Hvad har vi brug for i en bæredygtig fremtid?


B.1 Udvidelse af cirkler 

B.2 Identificér og reflektér over det fremherskende verdenssyn

B.3 Visionering og backcasting af bæredygtig fremtid (bedst fra rødder og bedst fra moderne syntese)

TEMA C - OVERGANG
At støtte overgangen til regenerativ fremtid ved, at deltagerne forstår og praktiserer understøttende værdier, holdninger og handlinger.

Hvad giver os motivation til socialt og miljømæssigt arbejde?

Hvilke indre kvaliteter har vi brug for for at opretholde os til social forandring?

C.1 At blive bevidste forandringsagenter

C.2 Høstgaver fra forfædre (bilag 13)

0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!